Logo Trividend

Trividend werd opgericht in 2001 door verschillende solidaire financiers binnen de sociale economie. Zij zagen de nood aan ongeborgde kredieten en risicokapitaal in de sector. Hun inbreng in Trividend zou zo als hefboom worden gebruikt om middelen uit de private sector en de overheid aan trekken. In enkele jaren groeide Trividend uit tot een sterk voorbeeld van een publiek-private samenwerking. In 2010 erkende de Vlaamse Overheid Trividend als Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie.

Logo Energent

EnerGent cvba is een coöperatieve vennootschap die burgers verenigt in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Daarvoor trekt de coöperatie de nodige financiële middelen aan. Geld van vennoten wordt geïnvesteerd in hernieuwbare-energieprojecten, de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten.

Logo bij de vieze gasten

Bij’ De Vieze Gasten wil via kunst & cultuur een bijdrage leveren aan een buurt, een stad, een samenleving die open en nieuwsgierig is, die begrip en respect toont, die ieder individu mogelijkheden en kansen biedt, die kritisch en solidair is en die streeft naar samenwerking en naar sociale rechtvaardigheid voor iedereen.

Als eerste ethische bank ter wereld willen wij helpen bij het creëren van een samenleving die de levenskwaliteit van iedereen beschermt en de menselijke waardigheid centraal stelt.

Van bij de start in 1980 maken we het voor particulieren, bedrijven en organisaties mogelijk om hun geld te gebruiken op een manier die mens en milieu ten goede komt en duurzame ontwikkeling bevordert. Daarom bieden we onze klanten enkel duurzame financiële producten aan.